Bất động sản

Giá: 8.7 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 4.5x15m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 10m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 028

19/04/2020

Giá: 4.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 5.5x7m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 027

16/04/2020

Giá: 7.25 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x16m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 026

16/04/2020

Giá: 5.8 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 6x8m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Tây

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 025

14/04/2020

Giá: 6.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.2x17

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 024

13/04/2020

Giá: 4.3 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 3x10m NH 4.3 m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 023

13/04/2020

Giá: 5.45 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x12.6m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 022

13/04/2020

Giá: 7.3 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.2X20

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 021

13/04/2020

Giá: 7.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x15m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 020

10/04/2020

Giá: 10.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5X24M

Hướng: Đông Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 30M

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 019

10/04/2020

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x15m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 018

09/04/2020

Giá: 6.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.2x17

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 017

09/04/2020

Giá: 3.99 Tỷ

Số lầu: 2

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 2

Diện tích: 3.5x10m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây Nam

Hẻm Rộng: 5m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 016

09/04/2020

Giá: 13.7 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x20m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 10m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 015

06/04/2020

Giá: 7.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 4.5x15m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 014

05/04/2020

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5.5x12m

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 013

04/04/2020

Giá: 8.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 6x12.5m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 16m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 012

02/04/2020

Giá: 9.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 6x12.5m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Tây

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 011

30/03/2020

Giá: 9.3 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 6X15M

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8M

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 010

30/03/2020

Giá: 13.8 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 4x18m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 16m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 009

30/03/2020

Giá: 19 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 3

Số phòng ngủ: 10

Số phòng toilet: 10

Diện tích: 15X20M

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 20M

Pháp lý: SỔ HỒNG

Mã số: 008

30/03/2020

Giá: 8.7 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.2x17m

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây Bắc

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 007

28/03/2020

Giá: 8.6 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x15

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 006

28/03/2020

Giá: 8.9 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x14m

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc - Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 005

27/03/2020

Giá: 16 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 9

Số phòng toilet: 10

Diện tích: 5x18

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn văn Công - Nguyễn Văn Lượng - Nhà Bán Gò Vấp Chính chủ +70 căn Sổ hồng trao tay ?Tặng nội thất đẹp - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 16

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 004

27/03/2020

Giá: 4.5 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 5.8x6

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn văn Công - Nguyễn Văn Lượng - Nhà Bán Gò Vấp Chính chủ +70 căn Sổ hồng trao tay ?Tặng nội thất đẹp - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 003

27/03/2020

Giá: 7.8 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 288

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn văn Công - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 20

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 002

21/03/2020

Giá: 7.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 200

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn văn Công - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây Nam

Loại: Biệt thự Phố - Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 001

17/03/2020

Giá: 7 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x19m

Vị trí: Thống Nhất

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 631

06/01/2019

Giá: 7 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x19m

Vị trí: Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Quang Trung

Hướng: Đông

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 615

25/12/2018

Giá: 12.5 Tỷ

Số lầu: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 5

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây Nam

Loại: Biệt thự Phố

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 630

25/12/2018

Giá: 6.95 Tỷ

Số lầu: 3.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 80

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự Phố

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 615

01/12/2018

Giá: 4.9 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4x11m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 000

22/11/2018

Giá: 5.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 4x13m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 611

20/11/2018

Giá: 6.98 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x16m

Vị trí: Lê Văn Thọ

Hướng: Đông Bắc

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 610

18/11/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x16m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 608

17/11/2018

Giá: 5.95 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x15m

Vị trí: Lê Văn Thọ

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 607

12/11/2018

Giá: 11.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 6x18m

Vị trí: Cây Trâm

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 606

12/11/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 4x17.5m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 605

10/11/2018

Giá: 6.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.8x11

Vị trí: Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 604

10/11/2018

Giá: 5.4 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 6x10m

Vị trí: Gần ngã năm - Quang Trung

Hướng: Đông Bắc - Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 603

06/11/2018

Giá: 5.4 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 6x8m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 602

05/11/2018

Giá: 5.0 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4x10m

Vị trí: Gần ngã năm - Lê Đức Thọ

Hướng: Tây Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 601

04/11/2018

Giá: 5.9 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x12m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 600

04/11/2018

Giá: 7.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x14m

Vị trí: Nguyễn Oanh

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 16

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 599

31/10/2018

Giá: 6.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x15m

Vị trí: Gần ngã năm - Nguyễn Oanh

Hướng: Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 598

31/10/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x18.1m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông Bắc

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 597

28/10/2018

Giá: 7.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.5x17m = 4.5 tấm

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 688

27/10/2018

Giá: 5.95 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x17m= 4.5 tấm

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 596

27/10/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.1x13.5= 4.5 tấm

Vị trí: Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ

Hướng: Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 594

27/10/2018

Giá: 7.6 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 5.25x10.5

Vị trí: Nguyễn văn Công

Hướng: Đông Bắc - Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 16

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 593

22/10/2018

Giá: 5.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4x13.5m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4.5

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 591

20/10/2018

Giá: 7.0 Tỷ

Số lầu: 3.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 90m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố

Hẻm Rộng: 10 m

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 550

18/10/2018

Giá: 5.1 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4x13m

Vị trí: Lê Văn Thọ

Hướng: Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 590

16/10/2018

Giá: 5.7 Tỷ

Số lầu: 2

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 4x17.5m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 589

16/10/2018

Giá: 6.9 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 3

Số phòng ngủ: 6

Số phòng toilet: 7

Diện tích: 5x22.4m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 583

12/10/2018

Giá: 6.9 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 4.1x12

Vị trí: Phan Văn Trị

Hướng: Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 584

12/10/2018

Giá: 5.9 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 6x9m

Vị trí: Thống Nhất

Hướng: Đông Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 3

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 585

11/10/2018

Giá: 5.1 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4x12m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 5578

11/10/2018

Giá: 7.9 Tỷ

Số lầu: 4,5

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 4,1 m x 12m x 4,5 lầu

Vị trí: Nhà Bán Gò Vấp Chính chủ +70 căn Sổ hồng trao tay ?Tặng nội thất đẹp

Hướng: Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 584

07/10/2018

Giá: 6.9 Tỷ

Số lầu: 3.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 110m² x 3,5 tầng

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 583

06/10/2018

Giá: 4.3 Tỷ

Số lầu: 2.5

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x14m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 12

Mã số: 580

06/10/2018

Giá: 5.95 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x14m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 582

06/10/2018

Giá: 4.25 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4x10m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 5579

05/10/2018

Giá: 5.15 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4.2x12m

Vị trí: Lê Đức Thọ

Hướng: Tây Nam

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 601

03/10/2018

Giá: 6.95 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 6x8.5m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 600

01/10/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x14m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 599

01/10/2018

Giá: 9.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x25m

Vị trí: Phan Huy Ích

Hướng: Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 555

29/09/2018

Giá: 8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x15m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 559

29/09/2018

Giá: 6.95 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x17.5m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Tây Bắc

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 579

27/09/2018

Giá: 5.8 Tỷ

Số lầu: 1

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 2

Diện tích: 7x10m

Vị trí: Phan Huy Ích - Quang Trung

Hướng: Tây Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 578

27/09/2018

Giá: 5.6 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 7.5x6m

Vị trí: Phan Huy Ích

Hướng: Tây Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 567

27/09/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.2x15m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 576

23/09/2018

Giá: 6.35 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 4x14.5m

Hướng: Đông Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 577

22/09/2018

Giá: 9 Tỷ

Số lầu: 1

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 4x20m.

Vị trí: Lê Văn Thọ

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 577

22/09/2018

Giá: 5.1 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x10m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 562

20/09/2018

Giá: 5.6 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x14m

Vị trí: Phan Huy Ích

Hướng: Đông Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 573

20/09/2018

Giá: 7.95 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 6.4x16.4m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 571

19/09/2018

Giá: 6.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x16m

Vị trí: Lê Văn Thọ

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Phố - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 572

19/09/2018

Giá: 7.95 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x14m

Vị trí: Cây Trâm

Hướng: Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 569

19/09/2018

Giá: 9 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x18m= 360m2

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự Phố

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 566

19/09/2018

Giá: 7.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.5x20m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 116

29/07/2018

Giá: 4.2 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 3.8x16m 4 tấm

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Nam - Tây Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 115

29/07/2018

Giá: 6.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 4.3x12.5m

Vị trí: Cây Trâm

Hướng: Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 113

20/07/2018

Giá: 16.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 9x17m

Vị trí: Phan Huy Ích

Hướng: Bắc

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 16

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 112

20/07/2018

Giá: 15.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5x20m

Vị trí: Phan Văn Trị

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 111

20/07/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.5x13m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Đông - Đông Nam

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 110

03/07/2018

Giá: 19.5 Tỷ

Số lầu: 6

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 19

Số phòng toilet: 19

Diện tích: 8x15.5m

Vị trí: Dương Quảng Hàm

Hướng: Tây - Tây Bắc

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 107

27/06/2018

Giá: 6.9 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x18m

Vị trí: Phạm Văn Chiêu

Hướng: Tây

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 105

23/06/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.3x13m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Bắc

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 104

22/06/2018

Giá: 13 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 8x20m

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Nhà Bán Gò Vấp Chính chủ +70 căn Sổ hồng trao tay ?Tặng nội thất đẹp - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 103

17/06/2018

Giá: 6.25 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.5x14m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Nam

Loại: Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 102

17/06/2018

Giá: 11.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 5x18m

Vị trí: Phan Huy Ích

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 101

17/06/2018

Giá: 4.45 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 7x7.5m

Vị trí: Lê Đức Thọ

Hướng: Nam

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 98

17/06/2018

Giá: 6.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x16m

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Thống Nhất

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 94

29/05/2018

Giá: 6.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4.5x14m

Vị trí: Quang Trung

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 93

29/05/2018

Giá: 5.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 5.2x10m

Vị trí: Quang Trung

Hướng: Đông Nam

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 87

16/05/2018

Giá: 6.85 Tỷ

Số lầu: 2

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 4x16m,

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Nhà Bán Gò Vấp Chính chủ +70 căn Sổ hồng trao tay ?Tặng nội thất đẹp - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự Sân Vườn - Nhà phố đẹp

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 87

14/05/2018