Bất động sản

Giá: 7.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 90

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 116

29/07/2018

Giá: 4.2 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 57.6

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 115

29/07/2018

Giá: 6.95 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 56

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 114

20/07/2018

Giá: 6.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 54

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 113

20/07/2018

Giá: 16.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 153

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 16

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 112

20/07/2018

Giá: 15.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 101

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà nát cấp 4 - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 111

20/07/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 58.5

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - pham van chieu - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Đông - Đông bắc - Đông nam - Nam - Tây - Tây bắc - Tây nam

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 110

03/07/2018

Giá: 6.9 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 104

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - pham van chieu - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 109

28/06/2018

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Mã số:

28/06/2018

Giá: 19.5 Tỷ

Số lầu: 6

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 19

Số phòng toilet: 19

Diện tích: 130

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây - Tây bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 107

27/06/2018

Giá: 5.6 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 69

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - pham van chieu - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc - Tây bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 106

23/06/2018

Giá: 6.9 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 256

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 105

23/06/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 60

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 104

22/06/2018

Giá: 13 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 160

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 103

17/06/2018

Giá: 6.25 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 63

Vị trí: Cây Trâm - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 102

17/06/2018

Giá: 11.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 90

Vị trí: Cây Trâm - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn

Hướng: Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 101

17/06/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 57.4

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn

Hướng: Nam - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 100

17/06/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 57.4

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn

Hướng: Nam - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 99

17/06/2018

Giá: 4.45 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 52.5

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông nam - Nam

Hẻm Rộng: 4

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 98

17/06/2018

Giá: 7.3 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 75

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 97

01/06/2018

Giá: 7.25 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 114.1

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Nam - Tây - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 96

01/06/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 70

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - pham van chieu - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 95

01/06/2018

Giá: 6.8 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 256

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Thống Nhất

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 94

29/05/2018

Giá: 6.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 261

Vị trí: Cây Trâm - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc - Tây bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 93

29/05/2018

Giá: 17.5 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 208

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Quang Trung - Tân Bình

Hướng: Nam - Tây

Hẻm Rộng: 20m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 92

28/05/2018

Giá: 6.85 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 77

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Nam - Tây

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 91

28/05/2018

Giá: 5.6 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 90

16/05/2018

Giá: 5.3 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 240

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 89

16/05/2018

Giá: 5.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 234

Vị trí: Cây Trâm - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn

Hướng: Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 87

16/05/2018

Giá: 6.85 Tỷ

Số lầu: 2

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 66

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 87

14/05/2018

Giá: 6.7 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 72

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - pham van chieu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 86

12/05/2018

Giá: 5.6 Tỷ

Số lầu: 4,5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông nam

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 85

27/04/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 60

Vị trí: Cây Trâm - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn

Hướng: Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 84

27/04/2018

Giá: 6.35 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 100

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Thống Nhất

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 83

27/04/2018

Giá: 5.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 65

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: Sổ Hồng

Mã số: 82

19/04/2018

Giá: 8.3 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 100

Vị trí: Cây Trâm - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 12m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 81

19/04/2018

Giá: 5.7 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 56

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 80

14/04/2018

Giá: 6.7 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 65

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phan Văn Trị - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc

Hẻm Rộng: 10m

Pháp lý: sổ hồng

Mã số: 79

14/04/2018

Giá: 8.5 Tỷ

Số lầu: 2

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 140

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng

Hướng: Tây bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 16m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 78

07/04/2018

Giá: 5.8 Tỷ

Số lầu: 2

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 3

Diện tích: 91

Vị trí: Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Văn Lượng - pham van chieu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 77

06/04/2018

Giá: 7.8 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 75

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Quang Trung - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 76

06/04/2018

Giá: 5.65 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 67.5

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Quang Trung - Tân Bình

Hướng: Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 75

06/04/2018

Giá: 6.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 65

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 74

02/04/2018

Giá: 16 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 135.2

Vị trí: Phan huy ích - Quang Trung - Tân Bình - Tân Sơn

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 16m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 73

02/04/2018

Giá: 8.2 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 84

Vị trí: Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 73

02/04/2018

Giá: 5.95 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 72

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Tân Sơn - Thống Nhất

Hướng: Đông nam

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 72

02/04/2018

Giá: 17.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 101

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 20m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 71

02/04/2018

Giá: 5.8 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 7

Số phòng toilet: 8

Diện tích: 80

Vị trí: Cây Trâm - Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây nam

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 68

14/03/2018

Giá: 6.29 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan Văn Trị - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 67

12/03/2018

Giá: 5.55 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 76.5

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 66

12/03/2018

Giá: 4.18 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 56

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 65

12/03/2018

Giá: 7.3 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 5

Số phòng toilet: 6

Diện tích: 120

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Văn Lượng - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 65

12/03/2018

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Cây Trâm - Lê Văn Thọ - Phan huy ích - Quang Trung - Tân Sơn

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 64

12/03/2018

Giá: 4.6 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 52

Vị trí: Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh

Hướng: Đông

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 62

02/03/2018

Giá: 7 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 7

Số phòng toilet: 7

Diện tích: 200

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Gần ngã năm - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Quang Trung

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 60

01/03/2018

Giá: 6.3 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 72

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 59

01/03/2018

Giá: 5.4 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 61

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 58

24/01/2018

Giá: 7.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 251

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 20

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 57

24/01/2018

Giá: 5.95 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 61

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 56

24/01/2018

Giá: 6.95 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 102

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 12m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 55

24/01/2018

Giá: 7.5 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 6

Số phòng toilet: 7

Diện tích: 72

Vị trí: Cây Trâm - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 54

24/01/2018

Giá: 4.65 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 56

Vị trí: Cây Trâm - Gần ngã năm - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông bắc

Hẻm Rộng: 5

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 53

09/01/2018

Giá: 4.65 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 50

Vị trí: Gần ngã năm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Nguyễn Kiệm - Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: s

Mã số: 50

06/01/2018

Giá: 5 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 91

Vị trí: Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Đông - Đông bắc

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 48

29/12/2017

Giá: 4.95 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 61

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây - Tây bắc - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 47

27/12/2017

Giá: 7.2 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 86

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Tây - Tây bắc - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 9m

Pháp lý: s

Mã số: 46

26/12/2017

Giá: 7 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 71

Vị trí: Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 44

23/12/2017

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 80

Vị trí: Dương Quảng Hàm - Lê Đức Thọ - Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 42

08/12/2017

Giá: 4.15 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 87m

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Đông - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 12m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 39

08/12/2017

Giá: 5.35 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 56

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Quang Trung - Thống Nhất

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 38

08/12/2017

Giá: 3.75 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 54.6

Vị trí: Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông bắc - Tây - Tây bắc - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 37

05/12/2017

Giá: 4.95 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 61

Vị trí: Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu - Thống Nhất

Hướng: Tây - Tây bắc - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 10m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 36

05/12/2017

Giá: 4.35 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 58.5

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 35

29/11/2017

Giá: 4.15 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 75

Vị trí: Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 33

29/11/2017

Giá: 3.35 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Tây - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp

Hẻm Rộng: 5m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 32

29/11/2017

Giá: 4.7 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Lê Văn Thọ - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 31

29/11/2017

Giá: 4.65 Tỷ

Sân thượng: 4

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 67.2

Vị trí: Cây Trâm - Lê Đức Thọ - pham van chieu - Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 29

29/11/2017

Giá: 5.5 Tỷ

Số lầu: 4.5

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 67.5

Vị trí: Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Đông - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 28

28/11/2017

Giá: 19 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Diện tích: 480

Vị trí: Lê Văn Thọ - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 27

25/11/2017

Giá: 5.55 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 100

Vị trí: Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Tây - Tây bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số:

18/11/2017

Giá: 6.1 Tỷ

Số lầu: 2

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 3

Số phòng toilet: 4

Diện tích: 75

Hướng: Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 12m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số:

16/11/2017

Giá: 4.3 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64m

Vị trí: Phan huy ích

Hướng: Bắc - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 23

16/11/2017

Giá: 5.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 85m

Vị trí: Cây Trâm - Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 21

16/11/2017

Giá: 5.9 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 81

Vị trí: Lê Văn Thọ - Quang Trung

Hướng: Nam - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 20

16/11/2017

Giá: 5.3 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 76.8

Vị trí: Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu

Hướng: Bắc - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 18

16/11/2017

Giá: 4.3 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 71.4

Vị trí: Lê Đức Thọ - Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông - Đông bắc - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 17

16/11/2017

Giá: 5.6 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 66

Vị trí: Gần ngã năm - Lê Văn Thọ - Quang Trung

Hướng: Đông - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 16

16/11/2017

Giá: 3.95 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 47

Vị trí: Phạm Văn Chiêu - Quang Trung

Hướng: Tây - Tây bắc

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 14

15/11/2017

Giá: 4.9 Tỷ

Diện tích: 120

Vị trí: Gần ngã năm - Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà nát cấp 4 - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 6m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 11

14/11/2017

Giá: 5 Tỷ

Số lầu: 3

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 70

Vị trí: Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Bắc - Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 20

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 9

14/11/2017

Giá: 4.9 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Phan huy ích - Quang Trung

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 8

14/11/2017

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây - Tây bắc - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 7

14/11/2017

Giá: 6.2 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 64

Vị trí: Phan Văn Trị - Quang Trung - Thống Nhất

Hướng: Tây - Tây bắc - Tây nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 6

14/11/2017

Giá: 5.1 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 68

Vị trí: Lê Đức Thọ - Phạm Văn Chiêu

Hướng: Đông - Đông nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 7

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 4

14/11/2017

Giá: 5.15 Tỷ

Số lầu: 5

Sân thượng: 1

Số phòng ngủ: 7

Số phòng toilet: 7

Diện tích: 240

Vị trí: Gần ngã năm - Quang Trung

Hướng: Đông - Đông nam - Nam

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 8m

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 3

14/11/2017

Giá: 6.5 Tỷ

Số lầu: 4

Sân thượng: 2

Số phòng ngủ: 4

Số phòng toilet: 5

Diện tích: 90

Vị trí: Phan huy ích

Hướng: Bắc - Đông bắc

Loại: Biệt thự cao cấp - Nhà mặt tiền, Nhà kinh doanh - Nhà phố cao cấp - Nhà phố kết hợp kinh doanh

Hẻm Rộng: 12

Pháp lý: Sổ hồng

Mã số: 2

14/11/2017